Ugrás a tartalomra
     

Ipari telek fogalma és csoportosítása

Ipari teleknek nevezzük az építési telkek azon csoportját, amelyek gazdasági rendeltetésű létesítmény fejlesztésére alkalmasak, a helyi építési szabályzat, övezeti besorolása alapján. Lakó funkció itt nem megengedett. Számtalanszor előfordul, hogy olyan telket hirdetnek ipari telekként, ami még az építési telek fogalmának sem felel meg, ezért fontos tisztázni az ezzel kapcsolatos alapfogalmakat.

Építési telek általános követelményei

Építési telek az a telek, amely beépítésre szánt területen, építési szabályoknak megfelelően kialakított. Gépjármű közlekedésre alkalmas, közterületről vagy - önálló helyrajzi számon - útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül - zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül megközelíthető, valamint a közterülettel vagy magánúttal közös határvonala legalább 3,00 m széles. (nagyon nyakatekert a törvényi leírás, de minden szónak jelentősége van)
Ha ezekből bármi hiányzik, akkor nem építési telekről beszélünk - és nyilván ezen belül - nem ipari telekről.
Ezekből látszik, hogy először egy teleknek az építési telek fogalmának kell megfelelnie,  hogy azután ipari teleknek nevezhessük.

Területek általános besorolásai

A törvényi-rendeleti szabályozás Magyarországon minden területet mezőgazdasági művelés szempontjából is meghatároz. 
Ebben két nagy csoport létezik:
MŰVELÉS ALATT ÁLLÓ és a MŰVELÉSBŐL KIVETT területek.

A MŰVELÉS ALATT ÁLLÓ mezőgazdasági területek lehetnek: szántó, erdő, rét, legelő, szőlő, gyep, kert, rét, fásított terület, stb.

A MŰVELÉSBŐL KIVETT területek, amit már kivontak a mezőgazdasági termelés alól, az ingatlan Tulajdoni lapjának 1. oldal felső részén a „művelési ág/kivett megnevezés/” rubrik a alatt, „- kivett ……..” megnevezés szerepel, ami a kivonás okát is meghatározza
pl.„kivett udvar lakóház” vagy „kivett iparterület” vagy „kivett út” stb.

Ezt kell legelőször megvizsgálni abból a szempontból, hogy egyáltalán építési telekről beszélhetünk-e az adott ingatlan kapcsán. 

Másik nagy felosztási elv a BEÉPÍTÉSRE SZÁNT és a BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT területek és az ezeken belüli további csoportosítás, amelyet a település helyi építési szabályzata osztja fel a település területét beépítésre szánt, vagy nem beépítésre szánt területekre.
Beépítésre NEM szánt pl. utak, közparkok, zöld terület, mezőgazdasági terület, stb.
Beépítésre SZÁNT területen lehet építési telkeket vagy telek csoportokat kialakítani, a vonatkozó OTÉK (253/1997. (XII. 20) Korm. Rendelet) és helyi szabályozás alapján. 

Harmadik felosztási elv már a beépítésre szánt területeken belül az építési telkek halmazát osztja lakhatás céljára alkalmas építési telkekre, valamint nem lakhatás céljára szolgáló építési telkekre. 

Ezek után a nem lakhatás céljára alkalmas építési telkeket részletezem tovább, amelyek között található az ipari telkek csoportja is megtalálható.

A négy legismertebb csoport a következő:

1. Ipari és gazdasági telkek esetén legtöbbször, a közvetlen gazdasági, ipari tevékenységre alkalmas területekre gondolunk, ahol műhely, üzem, gyár és raktár kialakítása lehetséges, akár környezetet terhelő tevékenység végzésére is. Ezek általában (szerencsés esetben) lakóövezettől távolabb, de még (jó esetben) közművel ellátott település részeken kerülnek kijelölésre. (Jelölése: Gip, Gksz, Gá,)

2. Intézmény vagy iroda fejlesztésére alkalmas telkek, amit általában intézményi, vagy településközponti vegyes övezetben találunk, az országos szabályozás szerint, ahol CSAK olyan gazdasági tevékenység végezhető, amely nem jár a  környezet terhelésével.  Ezek a telkek közvetlen lakókörnyezetben vagy közelében is elhelyezkedhetnek, a helyi építési szabályozás alapján.

3.Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület, amely környezetre jelentős kedvezőtlen hatást nem gyakorló, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató célú és épületek elhelyezésére szolgál. Itt gyakran találkozunk üzletek, plázák és áruházak befogadására alkalmas létesítményekkel. Ezek legtöbbször forgalmas csomópontokban találhatók. Jelenleg nagyon kevés ilyen szabad telek van még a piacon.

4. Vendéglátás turizmus kiszolgálására alkalmas területek, amelyek szállodák, panziók éttermek vagy gyorséttermek fejlesztésére alkalmasak, amelyek már legtöbbször településközponti vegyes övezetekben találhatóak elsősorban. 

Számtalan további egyéb csoport létezik, amelyek akár átmenetet képeznek a fent részletezett csoportok között, ezért sok helyen pl. ezeket a Különleges területek szabályozása alatt találhatók a kezelhetőség kedvéért.

Ha kérdése van, keressen bizalommal a Kapcsolat oldal elérhetőségein.

Radnai Ervin
ipari ingatlanközvetítő
és értékbecslő