Ugrás a tartalomra
     

Ipari telek fogalma és csoportosítása

A törvényi-rendeleti szabályozás Magyarországon minden területet mezőgazdasági művelés ágak szempontjából határoz meg. A művelés alatt álló területek lehetnek: szántó, erdő, rét, legelő, szőlő, gyep, kert, rét, fásított terület, stb.

Azon területek ahol nem végeznek mezőgazdasági termelést a „kivett” művelési ágba tartozik, és egyben a Tulajdoni lapok megnevezésében az okot is meghatározzák amire hivatkozva anno a a termelésből kivonták. Pl.. „kivett udvar lakóház” vagy „kivett ipari terület” vagy „kivett út” stb. Ezekkel találkozunk a Tulajdoni lapokon.

Ipari teleknek nevezzük az építési telkek azon csoportját, amelyek gazdasági tevékenységet ellátó létesítmény fejlesztésére alkalmasak. Lakó funkció nem engedélyezhető ezeken általában az országos és helyi szabályozás alapján (kivétel szolgálati lakás).

Másik nagy felosztási elv a beépítésre szánt, vagy nem beépítésre szánt területekre osztja fel a települések kezelésében lévő területeket. A beépítésre szánt területen lehet építési telkeket vagy telek csoportokat kialakítani, a vonatkozó OTÉK (253/1997. (XII. 20) Korm. Rendelet) szerint. (azért itt is van kivétel pl. tanya vagy egyéb mezőgazdasági termelés céljára szolgáló létesítmények speciális esetekben). 

Építési telek az a telek, amely beépítésre szánt területen, építési szabályoknak megfelelően kialakított. Gépjármű közlekedésre alkalmas közterületről vagy - önálló helyrajzi számon - útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül - zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül -  megközelíthető, valamint a közterülettel vagy magánúttal közös határvonala legalább 3,00 m széles(nagyon nyakatekert a törvényi leírás, de minden szónak jelentősége van, ezért sokszor nehezen olvasható a törvények szövege).
Ha ezekből  bármi hiányzik, akkor nem építési telekről beszélünk - és ezen belül - nem ipari telekről.
Építési övezet: a beépítésre szánt területeken belül azon szabályozási terven lehatárolt területrész, amelyre a helyi építési szabályzat építési előírásokat határoz meg. Minden beépítésre alkalmas területnek VAN szabályozása, ami szerint lehet építményt elhelyezni.

Először az ingatlannak  az építési telek fogalmának  kell megfelelnie, hogy ezen belül ipari teleknek nevezhessük, és lehessen használni ipari fejlesztés céljára.

Továbbá a legegyszerűbb, ha az építési telkek halmazát, lakhatás céljára alkalmas építési telkekre, valamint nem lakhatási céljára szolgáló építési telkekre választjuk szét. Mindkettő  számtalan csoportot  tartalmaz, itt a nem lakás céljára alkalmas ingatlanokat részletezem tovább. Vannak általános nagy csoportok, és léteznek speciális felhasználású kisebb jelentőségű és mennyiségű csoportok az ipari telkek halmazán belül.

A három legismertebb csoport,  amellyel találkozhatunk a következő:

1. Gazdasági vagy ipari telek esetén legtöbbször, a közvetlen gazdasági,  ipari tevékenységre  alkalmas területekre gondolunk, ahol műhely, üzem, gyár és raktár kialakítása lehetséges, akár környezetet terhelő tevékenység végzésére is. Ezek általában (szerencsés esetben) lakóövezettől távolabb, de még közművel ellátott település részeken kijelölésre.

2. Intézmény  vagy iroda fejlesztésére alkalmas telkek, amit általában intézményi, vagy településközponti vegyes övezetben találunk, az országos szabályozás szerint, ahol olyan gazdasági tevékenység végezhető amely nem jár a  környezet terhelésével.  Ezek a telkek közvetlen lakókörnyezetben vagy közelében is elhelyezkedhetnek, a helyi építési szabályozás alapján.

3. A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület amely környezetre jelentős kedvezőtlen hatást nem gyakorló, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató célú és épületek elhelyezésére szolgál. Itt gyakran találkozunk üzletek, plázák és áruházak befogadására alkalmas létesítményekkel. Ezek legtöbbször forgalmas csomópontokban találhatók. Jelenleg nagyon kevés ilyen szabad telek van még a piacon. Tágabb értelemben nevezik sokszor ezeket is ipari telkeknek.

Számtalan egyéb csoport létezik  a nem lakás céljára szolgáló építési telkek halmazában, amelyek akár átmenetet képeznek a fent részletezett csoportok között, és jellemzően a kezelhetőség kedvéért, szintén ipari telek megnevezéssel lehet megtalálni a médiában, illetve a hirdetési portálokon.

Ha kérdése van keressen bizalommal a  Kapcsolat oldal elérhetőségein.

Radnai Ervin
ipari ingatlanközvetítő
és értékbecslő